EUBOS

TYLKO W DOBRYCH APTEKACH

 

Dlaczego na kosmetykach EUBOS® nie jest podana data ważności?

Zgodnie z polską Ustawą o kosmetykach (Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 453 z późniejszymi zmianami) oraz Dyrektywą Europejską (2003/15/EC), podanie na produkcie daty ważności nie jest obowiązkowe w przypadku kosmetyków o minimalnej trwałości dłuższej niż 30 miesięcy. Produkty takie zawierają natomiast informację o okresie przydatności kosmetyku po otwarciu opakowania bez szkody dla konsumenta. W takim przypadku producent jest zobowiązany umieścić na opakowaniu symbol otwartego słoiczka (tzw. PAO – Period After Opening – czas po otwarciu) oraz podać obok ilość  miesięcy bezpiecznego używania kosmetyku po otwarciu opakowania.

Dodatkowo na każdym jednostkowym opakowaniu obowiązkowo nadrukowany jest numer partii produkcyjnej, dzięki któremu można odczytać datę produkcji oraz prześledzić tok produkcyjny danej partii.

 

Co oznacza nadrukowany na kosmetykach symbol otwartego słoiczka?

Symbol otwartego słoiczka umieszczany na opakowaniach (PAO – Period After Opening) zawiera informacje mówiące o tym, jak długo można używać danego kosmetyku po otwarciu opakowania. Dodatkowo wewnątrz słoiczka, lub na słoiczku umieszczona jest cyfra symbolizująca okres bezpiecznego stosowania kosmetyku licząc od jego pierwszego użycia (6M, 12M, 24M, czyli odpowiednio 6, 12, 24 miesiące).

Symbol PAO:

–  najczęściej jest umieszczany na opakowaniach kosmetyków posiadających trwałość powyżej 30 miesięcy – w takim przypadku producent może nie podawać dodatkowo na opakowaniu daty ważności kosmetyku,

– może występować także na kosmetyku o trwałości poniżej 30 miesięcy, ale wówczas na opakowaniu dodatkowo umieszczana jest data ważności produktu.

Niektóre kosmetyki nie wymagają podania „okresu trwałości po otwarciu”, ponieważ nie zachodzi ryzyko pogorszenia ich bezpieczeństwa zdrowotnego po otwarciu opakowania. Do takich produktów zaliczamy między innymi próbki jednokrotnego użycia czy produkty jednorazowe.